DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Årsrapport 2002

Vedtatt på årsmøtet i Oslo 8. april 2003
Årsrapporten i sin helhet kan lastes ned i PDF-format (2,3 mb), eller fås i papirutgave ved henvendelse til Du store verden!

Innledning


Du store verden! mottok i 2002 for første gang driftsmidler over statsbudsjettet, og kunne innlede året med en visshet om at nettverket var sikret videre eksistens.

Du store verden! har opprettholdt de særegenheter og den visjonen som Du store verden! ble tuftet på - blant annet å være en nøytral link mellom forskjellige aktører innenfor internasjonal kunst- og kulturformidling i Norge, og en samlende faktor for økt aktivitet, kvalitet og samarbeid over grenser. 2002 har vært viet utvikling og iverksetting av kulturmønstringen Du store verden! 2002 Dialog Asia. Mønstringen ble offisielt åpnet med utstillingen Text & Subtext - 22 kvinnelige asiatiske samtidskunstnere på Stenersenmuseet i mars 2002. Odelstingspresident Ågot Valle sto for den formelle åpningen.

Vi har i løpet av året som er gått satt vårt preg på landet gjennom en rekke kunstneriske prosjekter, fra kinesisk pop-art via danse- og musikkforestillingen Asiatisk karavane, til Zagros, en iransk folkemusikkfestival. Vi har fått vist en flik av den rikdommen som asiatisk kultur flommer over av - til glede, inspirasjon og forhåpentligvis økt nysgjerrighet for publikum. Vi mener også å ha bidratt til fruktbare møter mellom norgesbaserte kunstnere og kunstnere invitert fra utlandet. Dialog Asia forsetter inn i de første tre månedene i 2003. Årsaken til dette er at prosjektene ikke oppnådde finansiering i tide for en gjennomføring på høsten 2002. Finansieringsmetoden for prosjekter i mønstringen bør være kilde for dialog med Norsk kulturråd og andre offentlige instanser før neste mønstring.

Vi har tro på at våre samlede aktiviteter innenfor prosjektarbeid, informasjon og deltakelse i dialogfora har bidratt til å konsolidere Du store verden!s posisjon som formidler av internasjonal kunst og kultur i Norge og internasjonalt.

Vi takker Du store verden!s styre, medlemmer, øvrige samarbeidspartnere og finansieringspartnere for viktige bidrag og støtte i 2002.

Oslo, mars 2003


<< Tilbake | Årsrapporter
Støttespillere