DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Årsrapport 2005

Innledning

2005 var jubileumsår med stor aktivitet i hele kulturnorge, med mange prosjekter under paraplyen Hundreårsmarkeringen Norge 2005. For Du store verden! ble 2005 et vellykket år, der vi for øvrig også selv hadde 10-årsjubileum.

Vi forsterket vår virksomhet på nasjonalt nivå, vi styrket eksisterende og etablerte nye samarbeidsrelasjoner både på nasjonalt og internasjonalt nivå, og vi hadde en stor og mangfoldig virksomhet med gode prosjekter og et bredt geografisk nedslagsfelt. Likevel var det også rom for ettertanke, påvirkningsarbeid og strategisk planlegging – for å nå de langsiktige målene på en god og resultatorientert måte.

Fra 2003 arbeidet vi mot en ny kulturmønstring i 2005 – Transform 2005. Allerede i 2004 innså vi at mønstringsmodellen ikke lot seg gjennomføre med eksisterende finansieringsordninger. Vi forlot mønstringsmodellen og konsentrerte oss om å gjennomføre gode prosjekter i tråd med Du store verden!s mål og prinsipper, innenfor de til enhver tid gjeldende økonomiske rammene, med et bredt geografisk nedslagsfelt i Norge. Prosjektvirksomheten i 2005 ble gjennomført under overskriften Transform 2005.

I 2005 var vi ute med våre prosjekter i 15 fylker i Norge – et solid steg mot målet om å ha en reell nasjonal rolle som formidler og samarbeidspartner.

Prosjektaktivitetene i 2005 var konsentrert om kunstneriske prosjekter innenfor visuell kunst, scenekunst og musikk, og bidrag til flere prosjekter i regi av nettverkets medlemmer innenfor musikk, scenekunst og litteratur. Løpende informasjonsprosjekter ble videreutviklet, og vårt nettverk av artister, arrangører og samarbeidspartnere ble forsterket både nasjonalt og internasjonalt. Vi arrangerte flere temamøter og startet seminarserien om arrangørrollen og om samarbeid med og mellom arrangører i Norge.

I desember feiret vi 10-årsjubileum med konsert og markering på Cosmopolite i Oslo.

Du store verden! har i 2005 utviklet sin mangfoldige rolle som igangsetter, samarbeidspartner, koordinator og produsent i kunstformidlingsprosjekter, der vi samarbeider med artister, arrangører og kunstfaglig ekspertise tilpasset de forskjellige prosjekters form, innhold og omfang. Vi ser frem til et nytt år med videreutvikling av organisasjonen og vår virksomhet innenfor kunst- og kulturformidling, informasjonsvirksomhet, kompetanse- og påvirkningsarbeid og nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt.

Vi takker Du store verden!s styre, medlemmer, øvrige samarbeidspartnere og finansieringspartnere for verdifulle bidrag og støtte i 2005.

Oslo, april 2006 Du store verden!s sekretariat


Last ned hele rapporten (PDF)


<< Tilbake | Årsrapporter
Støttespillere