DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Årsrapport 2006

Innledning

Du store verden! har arbeidet for en konstruktiv og positiv synliggjøring av kulturelt mangfold i hele vår eksistens. Det var derfor en glede å se at kulturelt mangfold virkelig kom på agendaen i norske medier i 2006. Vi satte selv en viktig fokus på temaet i seminaret Kulturelt mangfold i kulturformidlingen i Drammen i mai. 2006 var igjen et godt år for Du store verden!, med stor aktivitet både innenfor påvirkningsarbeid, informasjon, seminarer og møteplasser og vår hovedaktivitet kunstformidling.

Vi forsterket vår virksomhet på nasjonalt nivå, vi styrket eksisterende og etablerte nye samarbeidsrelasjoner både på nasjonalt og internasjonalt nivå, vi hadde gode dialoger med kulturpolitikere og kulturlivet, og vi hadde en stor og mangfoldig virksomhet med gode prosjekter og bredt geografisk nedslagsfelt.

I 2006 ble Du store verden! tilgodesett med en betydelig økning i tilskudd både over statsbudsjettet og Oslo kommune. Sakte nærmer vi oss en økonomisk plattform som kan tilfredsstille behovet for å kunne være herre over eget program og å kunne prioritere blant prosjekter etter egen vurdering. Det er likevel viktig å understreke nødvendigheten av at også de tiltak som får statstilskudd, kan søke prosjektmidler hos finansieringskilder som Norsk kulturråd / Norsk Kulturfond - Utenriksdepartementet og andre. Du store verden! tilhører "de små offentligheter", som ikke kan gå inn i større samarbeidsprosjekter uten særskilt prosjekttilskudd.

Etter et svært aktivt 2005, forventet vi et noe roligere 2006. Det ble likevel flere kunstneriske prosjekter enn året før, stor aktivitet på alle virksomhetsområdene og reiser både innenlands og utenlands for planlegging av virksomheten i 2007 og 2008. Vi styrket vårt nasjonale nettverk og geografiske nedslagsfelt også i 2006; i samarbeid med 25 forskjellige arrangører i 14 kommuner i 12 fylker.
Prosjektaktivitetene i 2006 var konsentrert om kunstneriske prosjekter innenfor musikk, visuell kunst og scenekunst, og bidrag til flere prosjekter i regi av nettverkets medlemmer. Løpende informasjonsprosjekter ble videreutviklet, og vårt nettverk av artister, arrangører og samarbeidspartnere ble forsterket både nasjonalt og internasjonalt. Vi arrangerte flere temamøter og gjennomførte et vellykket seminar nummer to i rekken av arrangørrettede seminarer; om arrangørrollen og om samarbeid med og mellom arrangører i Norge.

Du store verden! har i 2006 utviklet sin mangfoldige rolle som igangsetter, samarbeidspartner, koordinator og produsent i kunstformidlingsprosjekter, der vi samarbeider med artister, arrangører og kunstfaglig ekspertise tilpasset de forskjellige prosjekters form, innhold og omfang. Vi ser frem til et nytt år med videreutvikling av organisasjonen og vår virksomhet innenfor kunst- og kulturformidling, informasjonsvirksomhet, kompetanse- og påvirkningsarbeid og nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt.

Det er med stor sorg og savn vi minnes Richard Danquah, som døde i oktober 2006. Det er en kjær venn, kollega og en stor kapasitet, kunstner og pedagog som har gått bort.

Vi takker Du store verden!s styre, medlemmer, øvrige samarbeidspartnere og finansieringspartnere for verdifulle bidrag og støtte i 2006.

Oslo, april 2007
Du store verden!s sekretariat


Last ned hele rapporten (PDF)


<< Tilbake | Årsrapporter
Støttespillere