DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Platform for Intercultural Europe (PIE)

Click for more
Du store verden! er medlem i Platform for Intercultural Europe (PIE), Brüssel ‒ én av tre plattformer i «structured dialogue» med EU-systemet.

Som et resultat av EUs 2008 - Year of Intercultural Dialogue, ble det opprettet flere "plattformer" som i nær dialog med EU-systemet skal bidra til at markeringsåret videreføres i praksis og i EUs kulturpolitikk. En av disse er PIE.

Du store verden! er representert i styringsgruppen i denne plattformen.

Vi anbefaler lesning av denne flyeren og siste news bulletin på linken www.intercultural-europe.org/newsbulletin/newsbulletin2.html og å bidra til plattformens arbeid ved å støtte opp om PIEs policy paper «Rainbow Paper». På PIEs web-sider kan dere også tegne medlemskap, melde dere til mailingliste for news bulletin osv.


<< Tilbake | Nyhetsarkiv
Støttespillere