DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Årsrapport 2008

Last ned stor versjon / Download big version
Innledning

Du store verden! går igjen ut av et aktivt år med en styrket posisjon i norsk kulturliv. Vi har gjennom 14 års eksistens opparbeidet betydelig kompetanse og erfaring innen inter - kulturelle kunstneriske prosesser og internasjonalt kultursamarbeid – og gitt verdifulle bidrag til fremme av et selvfølgelig kulturelt mangfold i alle deler av kulturlivet; gjennom multi disiplinær formidling av kvalitetskunst, informasjonsvirksomhet, nettverksarbeid, kulturpolitiske innspill, kompetanse- og påvirkningsarbeid og internasjonalt samarbeid.

Du store verden! høster i dag anerkjennelse og respekt for sitt arbeid, både blant politikere og beslutningstagere, i kulturlivet og blant artister og kulturarbeidere med minoritetsbakgrunn. Det er betydelig etterspørsel etter samarbeid med oss.

Etterspørselen fikk vi en rekke bevis for i 2008 – mange forbandt Mangfoldsåret 2008 med Du store verden! som ressurs og viktig samarbeidspartner. Vi satt i råd og utvalg, og vi fikk i oppdrag fra Kultur- og Kirkedepartementet å arrangere midtveismarkering for Mang - foldsåret. Vi måtte takke nei til en rekke samarbeidsprosjekter, og vi forsøkte etter beste evne å gi råd slik at prosjekter vi ikke kunne ta del i kunne realiseres likevel. 2008 viste oss også at “Du store verden! -prosjekter” sjelden realiseres av andre. Du store verden! er fremdeles unik i metode og prosjektomfang.

2008 viste at Du store verden! har en klar eksistensberettigelse, men ble samtidig et år med det største underskudd i vår historie.

Vi fikk i 2008 en økning i tilskudd både over statsbudsjettet og Oslo kommune. I lys av økt etterspørsel, styrket faglig posisjon, høy aktivitet, omfangsrike prosjekter og et betydelig utviklingspotensial, er imidlertid vår økonomiske plattform (generelle tilskudd) for svak. Allerede i 2009 bør vi oppnå en revurdering og omplassering av Du store verden! i kulturbudsjettet, med en betydelig høyere bevilgning for å sikre vår positive utvikling og bidrag til norsk kunst- og kulturliv.

2008 var konsentrert om kunstneriske prosjekter innenfor musikk, scenekunst, visuell kunst, litteratur, multidisiplinære kunstneriske prosjekter og temaprosjekter. Videre var aktiviteten også høy innen formidling av artister, samarbeid om turnéprosjekter, informasjonsvirksomhet, politiske innspill, nasjonale og nordiske seminarer. Vårt nasjonale og internasjo nale nettverk av kontakter og samarbeidspartnere er styrket gjennom prosjektsamarbeid og bidrag i nordiske og europeiske fora, mens et intenst program har gitt redusert reisevirksomhet til nasjonale og internasjonale festivaler og kunstneriske kontakter i 2008.

Vi takker Du store verden!s styre, medlemmer, samarbeidspartnere og finansierings - partnere for trofast og god støtte, og verdifulle bidrag i nok et aktivt år.

Oslo, mars 2009 Du store verden!s sekretariatLast ned hele rapporten (PDF)


<< Tilbake | Årsrapporter
Støttespillere