DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Årsrapport 2009

Last ned stor versjon / Download big version
Innledning

Du store verden! går igjen ut av et aktivt år med en styrket posisjon i norsk kunst- og kulturliv. 2009 var et år med høy aktivitet. Produksjon av kvalitetsprosjekter med aktuell tematikk; kunstnere og kunstneriske ressurser av høy kvalitet; godt samarbeid med samarbeidspartnere og arenaer ? befester Du store verden!s rolle og legitimitet i norsk kunst- og kulturliv.

Vi høster anerkjennelse og respekt for vårt arbeid, både blant politikere og beslutningstagere, i kulturlivet og blant artister og kulturarbeidere med minoritetsbakgrunn. Det er betydelig etterspørsel etter samarbeid med oss. Også i 2009 måtte vi takke nei til en rekke samarbeidsprosjekter, og vi forsøkte etter beste evne å gi råd slik at prosjekter vi ikke kunne ta del i kunne realiseres likevel. Du store verden! er fremdeles unik i metode og prosjektomfang; med prosjekter som sjelden realiseres av andre.

Du store verden! er en liten organisasjon med et stort omfang. Vi ønsker ikke å bli en stor administrasjon, men sikter mot et par årsverk til ? og økte i mai 2009 til 3,5 fast ansatte. Sekretariatet er et godt team med bred kompetanse og erfaring, og vi har flotte krefter omkring oss som gir viktige bidrag til virksomheten.

Årsmøtet i 2009 vedtok et strategidokument som befester våre metoder, og som fokuserer på vår profil og identitet. I denne forbindelse har også medlemmene bekreftet ønske om og behov for at Du store verden! forblir en medlemsorganisasjon.

Gjennom 15 år har vi fått en jevn liten økning i tilskudd fra stat og kommune; de to vesentlige komponenter for vår eksistens. I lys av økt etterspørsel, styrket faglig posisjon, høy aktivitet, omfangsrike prosjekter og et betydelig utviklingspotensial, er imidlertid vår økonomiske plattform (generelle tilskudd) for svak. Våre årlige budsjettsøknader fremhever behovet for en revurdering og omplassering av Du store verden! i kulturbudsjettet, med en betydelig høyere bevilgning for å sikre vår positive utvikling og vårt bidrag til norsk kunstog kulturliv. Igjen skriver vi at vi håper på en bedre arbeidssituasjon med økt tilskudd i neste årsbevilgning.

2009 var konsentrert omkring kunstneriske prosjekter innen visuell kunst og musikk, et flaggskip innen scenekunst og mindre prosjekter innen de forskjellige kunstdisiplinene. Videre var aktiviteten også høy innen formidling av artister, samarbeid om turnéprosjekter, informasjonsvirksomhet og politiske innspill. Hovedsatsningen i seminarvirksomheten var fokus på medienes rolle i kulturlivets internasjonale virkelighet. Våre nasjonale og internasjonale nettverk av kontakter og samarbeidspartnere er styrket gjennom prosjektsamarbeid, og ved bidrag i nasjonale, nordiske og europeiske fora. Et intenst program og planlegging av større prosjekter for 2010 og 2011 medførte redusert reisevirksomhet til nasjonale og internasjonale festivaler og kunstneriske kontakter i 2009.

Vi går inn i et nytt år med optimisme, planer om flotte produksjoner og med håp om bedre vilkår.

Ralph Kittilsen; vår svært gode venn, kollega og hjelper gjennom alle deler av virksomheten i mange år, gikk til vår store sorg bort i august 2009. Han etterlater seg et stort tomrom.

Vi takker Du store verden!s styre, medlemmer, samarbeidspartnere og finansieringspartnere for trofast og god støtte, og verdifulle bidrag i nok et aktivt år.


Oslo, mai 2010
Du store verden!s sekretariatLast ned hele rapporten (PDF)

English version

<< Tilbake | Årsrapporter
Støttespillere