DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Nettverket Du store verden!

Du store verden! fremmer det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Virksomheten omfatter kunst- og kulturformidling, informasjonsvirksomhet, kompetanse- og påvirkningsarbeid og nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt.

Du store verden! er et nettverk av arrangører, organisasjoner, institusjoner, artistgrupper og ressurspersoner fra kultur- og organisasjonslivet.

Målgrupper er kulturliv og organisasjonsliv, skoleverket, myndigheter og publikum i sin alminnelighet.

Du store verden! mottar driftsstøtte over statsbudsjettet fra Norsk kulturråd. Andre viktige støttespillere er Utenriksdepartementet, Oslo kommune, Norad og Akershus fylkeskommune.

Støttespillere