DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Verdigrunnlag, visjon og mål

Revidert i årsmøtet 14. april 2005

Du store verden! skal gjenkjennes som en søkende og skapende organisasjon


  • Søkende: Vi skal være nysgjerrige og ydmyke i vår søken etter rikdommen i mangfoldet. Vi skal stille spørsmål og søke svar. Vi skal bruke tid og krefter på å bli kjent med og formidle kvalitetskunst som ikke er hverdagskost for den norske befolkning.
  • Skapende: Vi skal bruke vår kreativitet, kompetanse og interkulturelle relasjoner
    til å tilrettelegge for fellesskap i utvikling av kvalitetskunst


Visjon


Du store verden!s visjon er et rikere kunst- og kulturliv som gjenspeiler det kulturelle mangfoldet
Det kulturelle mangfoldet skal gjenspeiles i alle deler av kulturlivet. Alle har rett til å vise sitt uttrykk, alle skal ha tilgang til uttrykk. Tilgang for alle gir et rikere kunst- og kulturliv

Overordnet mål


Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge
Dette oppnås gjennom å:
  • arrangere, koordinere og formidle kunstneriske aktiviteter av høy kvalitet
  • drive aktivt nasjonalt og internasjonalt nettverksarbeid
  • være pådriver for holdningsskapning og kompetanseheving og være aktive bidragsytere til kulturpolitikken.


Last ned i PDF-versjon

Støttespillere