DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Sekretariatet

Du store verden!s sekretariat er nettverkets knutepunkt og koordinerer alle aktivitetene.

Det er gjennom sekretariatet Du store verden! bidrar til økt internasjonal kontaktskaping, nettverksarbeid, informasjonsvirksomhet, tematiske og kunstneriske prosjekter og koordinering av periodiske nasjonale kulturmønstringer.

Eli Borchgrevink

daglig leder / managerEli Borchgrevink
Med bakgrunn blant annet som utøvende scenekunstner, og fra administrasjon og informasjon, var Eli en av initiativtakerne til etablering av TAMTAM-nettverket og Du store verden!. Hun var med i TAMTAM-nettverkets styringsgruppe inntil hun ble ansatt som administrativ leder og daglig leder for Du store verden! i 1997.
Etter to års permisjon, er Eli tilbake som daglig leder fra medio september 2004.
--
With a background from artist within performing arts, administration and information, Eli was one of the initiators of the TAMTAM network and Du store verden! - the DSV network. Until her employment with the DSV network, Eli was part of the TAMTAM committee.
After two years leave, Eli is back as manager since mid September 2004.

Brynjar Bjerkem

programsjef / Head of programmingBrynjar Bjerkem
Brynjar er cand. polit med sosialantropologi som spesialfelt. Han har arbeidet som norsk korrespondent for det internasjonale Zebra nettverket og var programkoordinator og daglig leder for Film Fra Sør-festivalen inntil han kom med i Du store verden! i 1997. Brynjar var med i TAMTAM-nettverkets styringsgruppe inntil han ble ansatt i Du store verden!.
--
Brynjar has a Cand. Polit. degree, with specialisation from social anthropology. Before his engagement with Du store verden! - the DSV network, he was employed as the Norwegian correspondent with the international 'Zebra' network. He was later the program coordinator and managing the Oslo 'Films from the South' festival. Brynjar was part of the TAMTAM committee until he was employed by the DSV network in 1997.

Nasra Ali Omar

prosjektmedarbeider / project assistant


Click for more
Nasra Ali Omar
Nasra startet med idrett. Tok ett år med eksamen philosophicum og humaniora på Universitetet i Tromsø. Hoppet så over på musikkutdannelse på konservatoriet i Tromsø, og i Århus.
Nylig ferdigutdannet musiker og musikkpedagog med slagverk som hovedinstrument.

Nasra har kombinert forskjellige yrker innen musikk og kultur og ønsker å jobbe både som utøvende /skapende kunster og musiker. Hun er en crossover artist, og trives best der det er mangfold i sjanger og utrykk. Er mest aktiv innenfor elektronika - samtidsmusikk med improvisasjon som det bærende elementet. I tillegg til å spille soloperkusjon med utgangspunkt i verk skrevet for slagverk, har hun gjort en rekke gjesteopptredener med store norske band og artister på scenen, radio, nettet og TV.

Hun har også jobbet mye innen studentpolitikk og i ulike studentorganisasjoner som presseansvarlig, sekretær, nestleder og leder.
«Når jeg ikke er på DSV-kontoret, så er jeg i studio eller på en scene...»
--
Nasra started off with sports... After a year of Exam Philosophicum and Humaniora at the University of Tromsø, she switched to music education. She attended the classic percussion training programme at the music conservatory in Tromsø (Norway) and Århus (Denmark), and obtained her degrees in contemporary percussion solo and improvisation. Additionally, she studied performing arts pedagogy.

As a musician, Nasra enjoys working in different fields and combining different musical disciplines... Her musical heart enjoys improvised electronic and contemporary music on stage; as a crossover artist with a diversity of disciplines and expressions. A young musician, she has allready appeared on stage, in radio, on the web and TV in guest performance with major Norwegian bands and artists.

Nasra has extended experience from student politics; as head of administration, press and information – and as assistant and secretary – in different student and non-political organizations.
'When I’m not in the DSV office, I’m in a studio or on a stage...'Vibeke Heide

informasjonsmedarbeider / communicationsVibeke Heide
Vibeke Heide er utdannet filmregissør fra Den norske filmskolen, i tillegg til at hun har en Bachelorgrad i Kultur- og Samfunnsfag fra Universitetet i Oslo. Hun har også bakgrunn fra arbeid med teater, både som regissør/ regiassistent og dramatiker. Vibeke jobber deltid som sekretær/ informasjonsmedarbeider hos Du store verden!, og resten av tiden arbeider hun som frilans filmskaper.
--
Vibeke Heide is educated at the directors-programme at the Norwegian Film School, and also has a Bachelor’s degree in Art/ Social studies from the University of Oslo. Earlier, Vibeke also worked in theatre, as a director/ directors assistant and playwriter. When not working part-time as secretary/ commuications for the DSV network, Vibeke is a freelance film-director.

Støttespillere