DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Du store verden!s styre for 2009/2010


Styreleder:
Kirsti Knudsen ‒ Redaktør

Styremedlemmer:
Tijan Jallow ‒ Bergen Global Music Network
Vasuky Jayapalan ‒ Oslo kommunale Musikkskole / Oslo Fine Arts Academy
Camara Joof ‒ Utøvende musiker
Nora Kiil ‒ KulturHuset, Tromsø
Samir M’kadmi ‒ Utøvende kunstner og kurator
Otto Akos Meijer Oslo Museum, avd. IKM (permisjon)
Arve Vannebo - Union Scene, Drammen

Varamedlemmer:
Torunn Aaslund «‒ Norsk Folkehjelp»
Clas Rønning ‒ Nord-Trøndelag fylkeskommune (varamedlem for Otto Akos Meijer)

Støttespillere