DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Historie


TAMTAM

Eli og Brynjar
Etter uformelt samarbeid siden april 1995, ble nettverket etablert i 1996 under navnet TAMTAM. TAMTAM-nettverket stod bak pilotmønstringen Du store verden! - flerkulturell stormønstring 1998.

Etter mønstringen ble det foretatt en intern evaluering, som resulterte i rapport om Du store verden! 1998.

I 1999 skiftet nettverket navn til Du store verden!. I dag er nettverket en medlemsorganisasjon med et omfattende kontaktnett blant arrangører og artister i Norge, Norden, Europa og internasjonalt.

Fra og med 2002 mottar Du store verden! driftsstøtte over statsbudsjettet fra Norsk kulturråd.

Samme år avviklet vi mønstringen Du store verden! 2002 - Dialog Asia

Brynjar Bjerkem og Eli Borchgrevink har vært nettverkets kjerne siden starten.

Støttespillere