DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Medlemskap i Du store verden!

Du store verden!s medlemmer er listet nedenfor. Våre medlemmer er organisasjoner, institusjoner, kommuner, fylkeskommuner og individuelle artister.

Medlemmene synliggjøres gjennom Du store verden!s informasjons- og programvirksomhet, deltar i relevante samarbeidsprosjekter og debattfora, og er medbestemmende i Du store verden!s virksomhet og strategi gjennom sin stemmmerett på organisasjonens årsmøter.

Støttespillere