DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Dialog Asia

Click for more
Les om Du store verden!s prosjekter
Du store verden! produserte og arrangerte en rekke prosjekter under mønstringen Dialog Asia, som ble gjennomført i 2002/2003.

Du store verden! viste i tillegg prosjekter fra samarbeidspartnere som de ønsket å formidle under mønstringen. Disse finner du i mønstringens programseksjon.

Informasjon på MS INNVIK

Informasjon på MS INNVIK (Les mer)
MS Innvik

KULTURSKIPET MS INNVIK

- til kai i Bjørvika, Oslo -


På MS Innvik finner du materiell om Du store verden! og programmer i mønstringen.

Les mer

Samarbeid

Gjennom kvalitet vil mønstringen gi en positiv fokus på det kulturelle mangfoldet i dagens samfunn, der SAMARBEID er et nøkkelord.

Les mer

FellestjenesterLes mer

Informasjonsvirksomhet

Informasjon, markedsføring og dokumentasjon av Du store verden! 2002


En av målsettingene er å synliggjøre eksisterende aktører og stimulere til fortsatt og økt aktivitet og samarbeid innenfor internasjonal kulturformidling i Norge.

Les mer

Økonomi

Du store verden!s sentrale budsjett inkluderer
  • forprosjektering, planlegging, utvikling, gjennomføring og oppfølging av mønstringen
  • det riksdekkende program med omlag 20-30 stedfaste og turnerende enkeltprosjekter,
  • samt informasjon, markedsføring og fellestjenester for hele den landsdekkende mønstringen.


Les mer

Struktur og programutviklingLes mer

Visjon og målsettingLes mer

Sammendrag av prosjektskisseLes mer
Støttespillere