DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.
Kulturelt mangfold i kulturformidlingen
 • Hva betyr "kulturelt mangfold" i kulturformidlingen?
   
 • Hvordan skaper vi et kulturliv som gjenspeiler det kulturelle mangfoldet i befolkningen?
   
 • Hvordan forankrer vi interkulturelle prosjekter lokalt?
   
 • Hvilke utfordringer møter en ny arena, bygget på ideen om kulturelt mangfold?

Mandag 8. mai – tirsdag 9. mai 2006

UNION SCENE - DRAMMEN

Seminaret var det andre i Du store verden!s serie av arrangørrettede seminarer støttet av Norsk kulturråd og NORAD.I mange år har stortingsmeldinger, statsbudsjett og kulturlivet snakket varmt om nødvendigheten av at kulturformidlingen og -politikken skal gjenspeile det kulturelle mangfoldet i samfunnet vårt. Institusjoner er blitt pålagt å inkludere det kulturelle mangfoldet / det såkalt "flerkulturelle" i sin virksomhet, midler (dog begrensede) har vært øremerket "flerkulturelle" prosjekter, og det er oppmuntret til tiltak drevet frem av minoriteter i kunstneriske miljøer.

Union Scene og Du store verden! setter fokus på dilemmaene i dette arbeidet. Samtidig som vi arbeider for at kulturelt mangfold skal være et naturlig element i kulturlivet, handler det om et felt som på fortsatt lang sikt må være gjenstand for øremerking av midler, særskilt fokus og hensyn. Det såkalte "flerkulturelle feltet" er en egen kategori i dagens kulturliv. Minoriteter fremheves som ressurser, samtidig som de ofte ses på som eksotiske "tiltak" der etnisk bakgrunn fokuseres mer enn kunsten som presenteres. Anmeldere spør seg om hvordan ikke-vestlig kunst skal forstås og vurderes, og det "flerkulturelle" oppfattes ofte som alle "de andre" – minoritetene – i stedet for den faktiske betydning: "oss alle".

Seminaret


 • byr på innledere fra forskjellige miljøer, som setter fokus på forskjellige sider og dilemmaer innenfor "kulturelt mangfold i kulturlivet",
 • vil være en samtale med utveksling av erfaringer og synspunkter,
 • vil gi en oppsummering som vil være nyttig både i daglig virke for kulturarbeidere og som innspill til beslutningstakere og kulturpolitikere

Union Scene - Drammen Internasjonale Kultursenter, er Drammens nye storstue og ble etablert for å utvikles til et "nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling".

Du store verden! fremmer kulturelt mangfold i kunst- og kulturformidlingen. Nettverket utvikler en nasjonal virksomhet med multidisiplinære prosjekter som involverer internasjonale artister både fra Norge og utlandet, og som forankres i lokale og faglige miljøer.

Seminaret setter blant annet fokus på innhold, mål og praksis i begge disse virksomhetene, som velegnede "cases".

Program

Møteleder: Dankert Freilem
Direktør for Rådet for Drammensregionen

Prosessleder: Odd Are Berkaak
Professor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo


Mandag 8. mai

15.30-16.00Registrering og kaffe
16.00Velkommen v/ Tore Opdal Hansen – ordfører i Drammen kommune
16.15Innledning til seminaret v/ Randi Øverland
– statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet
16.45-17.15Hva betyr "kulturelt mangfold" i kulturformidlingen?
Hvordan skaper vi et kulturliv som gjenspeiler det kulturelle mangfoldet i befolkningen?


Dilemmaer og utfordringer
v/ Eli Borchgrevink – daglig leder i Du store verden!

Offentlig sektors rolle og ansvar
v/ Ellen Horn – teatersjef ved Riksteatret og tidligere kulturminister
17.15-17.30PAUSE
17.30-18.30"Kulturpolitikkens strategier - the politics of And"
v/ Shanti Brahmachari
- Prosjektleder Norsk Skuespillersenter

Artister i det mangfoldige kulturlandskapet
v/ Celio de Carvalho – musiker

Betraktninger fra offentlig forvaltning
v/ Ole Jacob Bull – direktør i Norsk kulturråd

Mediene og kulturelt mangfold
v/ Marit Lie, NRK
18.30Kunstnerisk innslag
Dansegruppe fra Tyrkisk Samlar Kulturforening og Drammen kulturskole
– Danselærer: Abdulhamit Güles
19.00Slutt for dagen
21.00Konsert med Cheikh Lô på Union Scene
Support: Diom de Kossa & touba Orchestra

Tirsdag 9. mai

09.30Møteleder oppsummerer gårsdagen

Kunstnerisk innslag – Celio de Carvalho og Jai Shankar

10.00-10.30Hvordan forankrer vi interkulturelle prosjekter lokalt?

Erfaringer fra KulturHuset, Tromsø
v/ Nora Kiil – direktør

Innlegg og navn kommer ...
10.30-11.15Hvilke utfordringer møter en ny arena, bygget på ideen om kulturelt mangfold?

Union Scene – bakgrunn og mål
v/ Lise Christoffersen – stortingsrepresentant (AP), Arbeids- og sosialkomiteen, tidligere ordfører i Drammen kommune

Union Scene – utfordringer og utvikling
v/ Arve Vannebo – prosjektleder

Kunstneriske forventninger
v/ Shri Lal – musiker og pedagog
– fra høsten 2006 lærer og formidler ved Drammen kulturskole / Union Scene
11.15Mångfald eller etnopornografi? - festivalen som kulturevenemang eller socialpolitik
v/ Ozan Sunar, kultursjef i Sveriges Televisjon
12.00-13.00Lunsj
13.00-14.30Gruppediskusjoner ledet av prosessleder
14.30-14.45PAUSE
14.45-15.15Oppsummering fra gruppediskusjonene, ledet av prosessleder
15.15-17.00Kommentarer fra politikerpanel
foreløpig bekreftet:
 • Lise Christoffersen (stortingsrepresentant AP, Arbeids- og sosialkomiteen)
 • Tove Karoline Knutsen (stortingsrepresentant AP, Familie- og kulturkomiteen)
 • Ågot Valle (stortingsrepresentant SV, Utenrikskomiteen)
 • Magnar Lund Bergo (stortingsrepresentant SV, Finanskomiteen)
 • Per Olaf Lundteigen (stortingsrepr. SP Buskerud - Finanskomiteen)
 • Trine Skei Grande (stortingsrepresentant V, Kulturkomiteen)
 • Trond Helleland (stortingsrepr. H, Transport- og kommunikasjonskomiteen, tidl. Familie- og kulturkomiteen)
 • May-Helen Molvær Grimstad (stortingsrepr. KrF, leder i Familie- og kulturkomiteen)
 • Ulf Erik Knudsen (stortingsrepresentant FrP, Familie- og kulturkomiteen)

Plenumsdiskusjon

Avslutning v/ møteleder og prosessleder
(programmet ble sist oppdatert 5. mai kl. 12.19)

Last ned programmet som PDF

Kontakt og informasjon:

Du store verden! - post@du-store-verden.no - tlf: 22 11 13 14

Kulturelt mangfold i kulturformidlingen
Kulturelt mangfold i kulturformidlingen


Støttespillere