DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.
Strategier for publikumsarbeid
TEMA: publikumsutvikling i relasjon til internasjonale / interkulturelle arrangementer
  • kjenner vi publikumsgruppene som besøker våre arrangementer?
     
  • hvordan kan vi tiltrekke nye publikumsgrupper?

UNDERTEMA: statlig og kommunal finansiering - paneldebatt med politikere

SHOWCASE MED NORSKE VERDENSMUSIKERE

også åpent for publikum, under navnet "Urban World Festival"
  • vi kombinerer seminaret med showcase av profesjonelle norske verdensmusikere

Mandag 12. februar og tirsdag 13. februar 2007

COSMOPOLITE, Møllergt. 26, OSLO

Prosessdesign og prosessledelse: Long Litt Woon
Møteleder: Marith Hope


Seminaret ble åpnet av Bente Guro Møller - Nasjonal koordinator for Mangfoldsåret 2008

Seminarets faglige ekspertise ble representert ved a2a - Arts to Audiences v/ Alison Bullock Aarsten.
a2a er et konsulentselskap innen markedsføring og publikumsbygging for kulturbransjen.

> Program
> Om seminarledelsen og samarbeidspartnerne
> Om showcase med verdensmusikere

Seminaret satte fokus på publikumsarbeid i særdeleshet for internasjonale kulturarrangementer med fokus på kulturelt mangfold, men var samtidig like relevant for den generelle kunst- og kulturformidlingen og alle kunstneriske disipliner.

Cosmopolite som verdensmusikkscene var seminarets "case", med presentasjon av en mindre brukerundersøkelse og Cosmopolites erfaringer innenfor publikumsarbeid. Daglig leder Miloud Guiderk har lang erfaring innenfor utvelgelse, booking, markedsføring og publikumsarbeid ved internasjonale musikkprosjekter.

Seminaret

  • bød på innledere fra forskjellige miljøer som har erfaring fra forskjellige sider av publikumsarbeid,
  • var en samtale med utveksling av erfaringer og synspunkter,
  • en kilde til ideer om hvordan utvikle publikumsarbeid ved din institusjon.

Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt om statlig og kommunal finansiering av ikke-kommersielle kunst- og kulturprosjekter.
Panelet besto av Stortingspolitikere og politikere fra kulturkomiteen i Oslo kommune (se nedenfor).

>> Last ned programmet i PDF-format (oppdatert 9. februar)

Seminardagene:

Mandag 12. februar
11.00 - 12.30Registrering og lunsj
12.30 - 17.30Seminarprogram
17.30 - 19.00Middag
19.00 - 24.00Showcase verdensmusikere (Cosmopolite)

Tirsdag 13. februar
09.30 - 16.30Seminarprogram inkl. lunsj
17.00 - 22.00Showcase verdensmusikere (Belleville)

PROGRAM

Mandag 12. februar - hovedscenen
11.00 - 12.30Registrering og lunsj
12.30Velkommen og innledning
Eli Borchgrevink - daglig leder Du store verden!
Marith Hope - møteleder
Seminaret åpnes av Bente Møller, Nasjonal koordinator for Mangfoldsåret 2008
13.30 - 17.30

Brukerundersøkelse: Cosmopolite som verdensmusikkscene
- presentasjon av undersøkelsen v/ Alison Bullock Aarsten - a2a (Arts to Audiences)
- kommentarer til undersøkelsen v/ Miloud Guiderk

Erfaringer og synspunkter etter brukerundersøkelse ved Førde Internasjonale Folkemusikkfestival
v/ Hilde Bjørkum

Forskjellige institusjoner presenterer egne erfaringer og synspunkter innenfor publikumsarbeid:

Publikumsutvikling i et kommunalt perspektiv
- Trondheim kommune, Kulturenheten v/ Ole Kristian Lundereng

Union Scene - Strategier for inkludering av nye publikumsgrupper
- Union Scene, Drammen v/ Arve Vannebo

Planlegging av presselansering – strategitenkning og ideer
– Parkteatret Scene, Oslo v/ Martin Døving, daglig leder

Publikumsarbeid hos Nordic Black Theatre / Teaterbåten Innvik
v/ Dominic Wilson

Publikumsanalyse ved Beaivvás Sámi Teáhter
v/ Silja Somby

17.30 - 19.00Middag
19.00 - 24.00Showcase verdensmusikere, Cosmopolite (se eget program)
 
Tirsdag 13. februar - hovedscenen
09.30Musikalsk innslag – MIRELE - et musikalsk møte mellom det jødiske og det arabiske Miriam Segal: sang - Georg Michael Reiss: klarinett - Tom Karlsrud: trekkspill - Safaa al-Saadi: ney-fløyte, perkusjon - Helge Ellingsen: kontrabass
10.00 - 12.20

Introduksjon til dagens program
v/ møteleder Marith Hope og prosessleder Long Litt Woon

Norsk Kulturhus Nettverk - NKN
v/ Tina Rødvær; programsjef i Festiviteten, Haugesund

Publikumsbygging
v/ Alison Bullock Aarsten - a2a

Det er deg vi vil ha - Glem pressemeldingen - Bli en kilde!
v/ Arne Berg - NRK

Reklame i det offentlige rom
v/ Morten I. Kerr - kommunikasjonsrådgiver

New Audiences
v/ Ian Cole - Visual Arts and Education, Oxford

12.20 - 13.30Lunsj
13.30 - 15.15Gruppesesjoner som ender i plenum
15.30 - 16.30

Paneldebatt om statlig og kommunal finansiering av ikke-kommersielle kunst- og kulturprosjekter
Moderator: Marith Hope
I panelet:
fra Stortinget:
Trine Skei Grande (V) - Tove Karoline Knutsen (AP) - Erling Sande (SP) - Ågot Valle (SV) - Karin S Woldseth (FrP)
fra Oslo kommune - kulturkomiteen:
Kari Pahle (SV)

Fremme av et naturlig kulturelt mangfold i kunst- og kulturformidlingen innebærer prosjekter innenfor en smal sektor der tilbudet kan være større enn etterspørselen, og kunstneriske prosjekter av høy kvalitet ofte ikke skilter med store internasjonale artistnavn. Ikke desto mindre representerer de høy kunstnerisk kvalitet og en synliggjøring av meget gode kunstneriske krefter både blant norske og internasjonale artister. Kulturelt mangfold er et uttalt prioritert område innenfor norsk kulturpolitikk, men er avhengig av bidrag fra stat og kommune for å kunne gjennomføres. Hvordan kan statlig og kommunal finansiering sikre en økt satsning på kulturelt mangfold i våre kunstprosjekter?

16.30Avslutning og matservering
17.00 - 22.00Showcase verdensmusikere, Belleville (se eget program)

Long Litt Woon - prosessdesign og prosessledelse

- tidligere direktør ved Likestillingssenteret, byråsjef i Kommunaldepartementet m.m. og bred erfaring fra offentlig og privat sektor i bl.a. endringsprosesser, kulturendring, internasjonalt arbeid og verdiskaping.

Marith Hope - møteleder

- prosjektleder Mangfoldsåret 2008, Nasjonalmuseet – tidligere direktør for Riksutstillinger – bred erfaring fra internasjonalt kultursamarbeid og kulturelt mangfold i kunstformidlingen.

Cosmopolite

Det som i dagligtalen omtales som Cosmopolite, heter egentlig Stiftelsen Cosmopolite Scene. Cosmopolite ble startet opp i 1992 og hører således med den nye generasjonen flerkulturelle tiltak. Likevel bygger klubben både i sitt program og i sitt repertoar på den samme musikkbevegelsen fra 70-tallet som Club 7 sprang ut av. Fra 2006 er Cosmopolite eneste arena for Nasjonal Jazzscene og derved en hovedscene for jazz og annen rytmisk musikk i Norge. 12. oktober 2006 åpnet Cosmopolite, i samarbeid med Nasjonal jazzscene, Belleville i samme bygg, men med inngang i Maribosgate 2B. Belleville er tuftet på samme ide som Cosmopolite, men er en mindre og mer intim klubb.

Du store verden!

fremmer kulturelt mangfold i kunst- og kulturformidlingen. Nettverket utvikler en nasjonal virksomhet med multidisiplinære prosjekter som involverer internasjonale artister både fra Norge og utlandet, og som forankres i lokale og faglige miljøer.

Seminaret er nr. tre i en rekke av fem seminarer som Du store verden! holder om arrangørrollen og om samarbeidet med og mellom arrangører over hele landet.
Rapporten fra seminaret "Kulturelt mangfold i kulturformidlingen" (Union Scene, Drammen mai 2006) kan fås ved henvendelse til Du store verden! og ligger også på våre websider.

Seminaret støttes av Norsk kulturråd, Oslo kommune og Norad

Showcase med norgsbaserte verdensmusikere

Du store verden! har det siste året gjort en satsing på å få synliggjort mangfoldet og kvaliteten innenfor det norske verdensmusikkmiljøet. Vi opplever at selv søkende og positive spillesteder rundt omkring i landet mangler innsikt i hva som finnes av god norsk verdensmusikk. Dette binder vi sammen gjennom to kvelder, samtidig med vårt eget arrangørseminar,  og presenterer noe av det beste av de ikke veldig profilerte gruppene fra dette miljøet.  Såvidt vi vet, er dette den første satsingen av denne type i Norge. Vår tanke er å gjøre et engangsstunt for å la musikkarrangører møte musikere i rette sammenheng, på klubb.

Showcase er et samarbeid mellom Du store verden!, Cosmopolite og Samspill International Music Network.
Showcase er også åpent for publikum - under navnet Urban World Festival.

Utvalgsgruppe for showcase har bestått av Wilfred Guillaume, Miriam Segal, Miloud Guiderk og Brynjar Bjerkem.

Oversikt over musikerne i showcase 12. og 13. februar:

Abdulrahman Surizehi / Anne Hytta

Strategier for publikumsarbeid
Baluchisk strengeinstrument (benju) møter norsk hardingfele. Surizehi er en av prisvinnerne fra siste års Folkelarm, med ny dobbel soloplate utgitt på Etnisk Musikklubb. Hytta hører med blant våre fremste av yngere generasjon på sitt instrument og spiller også i besetningene Slagr og Camelias Blancas. Les mer på: www.annehytta.com - www.myspace.com/annehytta

Sanjally Jobarteh and his band

Strategier for publikumsarbeid
Kvartett fra Bergen som spiller vest-afrikansk mandinka. Gruppen frontes av Sanjally Jobarteh, av gambisk musiker-, kora- og griotfamilie. Han har virket som freelance-musiker i Norge over en rekke år og blant annet spilt med Mari Boine og Javid Afsari Rad (Combonations).

Latini

Strategier for publikumsarbeid
Claudio Latini er en veteran i Norge innenfor brasiliansk bossa / pop. Mange har de siste årene latt seg glede av duoprosjektet han har sammen med sin kone, Cristina. Her vil vi for første gang se ham opptre med sitt nye band, tilpasset hans siste mer jazzbaserte plate; "Receita para a vida". Les mer om ham på www.ipemundirecords.com.

A Primal Spirit

Strategier for publikumsarbeid
Perkusjonsbasert gruppe (turnert tidligere under navnet Sol Danse) frontet av brasilianeren Celio de Carvalho og ivorianeren Kossa Diomande. Tre trommeslagere, bass, gitar og vibrafon – spiller jazz med sterkt brasil-afrikansk tilsnitt. Gruppen har vært i studio og slipper sin debutplate mot slutten av april. Les mer: du-store-verden.no/index.php?topic=02/dsv2005/024

Kohinoor

Strategier for publikumsarbeid
Kohinoor spiller urban pop med hip-hop, dancehall, rasta- og elektrotilsnitt. Hun opptrer for oss med en fersk besetning og nytt materiale fra ny plate som slippes denne vinteren. Lær mer om henne på www.kohinoor.no og www.myspace.com/kohinoornordberg

Syndikaina

Strategier for publikumsarbeid
Seksmannsbesetning fra Bergen, en kosmopolitisk gruppe som forener tre lands kulturer; Marokko, Norge og Irak. Musikken er basert på tradisjonelle nord-afrikanske rytmer og melodier, i en sammensmelting av det tradisjonelle og det moderne. Les mer om dem på www.syndikaina.com.

Maghreb

Et band ledet av marokkanske Said Rifay, bosatt i Norge siden 1990. Gruppen inkluderer fem musikere og forbereder nå en CD-utgivelse, med arbeidstittel "Maktoub". Musikken bæres av hete, late rytmer fra hele kloden, med særlig inspirasjon fra Nord- og Vest-Afrika, med sterke andalusiske røtter, blandet med fransk romantikk, engelsk groove, og nordisk harmoni.

Tassili

Strategier for publikumsarbeid
Tassili spiller en blanding av berbersk og arabisk folkemusikk, moderne vestlig musikk og kamelhårsjazz. Bandet har et spenn i uttrykket fra det enkle, akkustiske, til fullt band og hæla i taket. Reportoaret stammer fra Aissa Tobys virke som spellemann i Marrokko. Det er sjeldent en helt rolig fot å se på bandets konserter! Gruppen kommer med ny plate denne våren.

Rafael Prado

Prado er kubansk trouvasanger (visebasert). Etter 30 år med musikerkarriære på Cuba, flyttet han til Norge for tre år siden og har her blitt en fremragende ambassadør for sitt hjemland. Under showcase-arrangementet opptrer han uten sitt ellers faste band; Eyélé. Se hans webside på www.rafaelprado.no

Malika Makouf Rasmussen

Strategier for publikumsarbeid
Ga ut en av fjorårets mest kritikerroste CD'er; "Exit Cairo". Musikken befinner seg i et lydlandskap av tradisjonelle afrikanske instrumenter i møte med vestlig elektronikk. Malika Makouf Rasmussen turnérer festivaler og klubber i og utenfor Norge og har nylig avsluttet en skolekonsertturné i regi av Rikskonsertene. Se hennes webside - www.malikamakoufrasmussen.com

Haddy N’Jie and A Few Good Men

Strategier for publikumsarbeid
Vakker og poetisk soul med en klype pop. Gruppen ga i 2005 ut sin debut-CD "White lies" på Via Music. Siden da har gruppen bare blitt bedre og bedre. Alle som så dem spille på Belleville tidligere i vinter kan skrive under på det. Om det finnes rettferdighet her i verden, så har Haddy N'Jie stjernestatus på denne tiden neste år. Lær mer om Haddy på www.haddy.no/index2.htm og profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=99277913

Becaye Aw

Gitarist og sanger av fulani-familie, født og oppvokst i Mauritania. Aw er en fremragende gitarist og låtskriver og jobber til vanlig i trio sammen med Steinar Ofsdal og Kouame Sereba. Denne kvelden vil han også gjøre et par spor sammen med Haddy N'Jie.

Diom de Kossa & Touba Orchestra

Strategier for publikumsarbeid
En kvartett som spiller tett vest-afrikansk musikk, de beste eksponenter for afrikansk groove en kan finne her hjemme. Gruppen gjorde en rekke spillejobber siste år, inkludert som forband for Cheikh Lô i mai. Se mer informasjon på www.diomdekossa.info

Benoit Tamba & Djiromansa

Strategier for publikumsarbeid
Åtte musikere fra Tromsø (de fleste). Bandet spiller laid-back og stemningsfylt senegalesisk pop med aner tilbake til 60-tallet (tilsv. Orchestra Baobab, som referanse). Frontfigur Tamba har bakgrunn fra Gambia, Senegal og Togo, men har bodd i Norge i det meste av sitt liv. Han har tidligere vært bandleder for de Tromsø-baserte Roots og Tamba Kunda. Han er også med i La Orchestra Salsa de Tromsø. Hjemmeside: www.tambadjiro.com.

>> Last ned showcase-programmet i PDF-format (oppdatert 9. februar)

Kontakt og informasjon:
Du store verden! - post@du-store-verden.no - tlf: 22 11 13 14


Kultur- og kirkedepartementet arrangerer nordisk konferanse om kulturelt mangfold også på Cosmopolite, dagene etter Du store verden! sitt seminar (14. og 15. februar). Se mer på: http://www.dep.no/kkd/norsk/043041-070084/dok-bn.html

Strategier for publikumsarbeid
Strategier for publikumsarbeid
Strategier for publikumsarbeid


Støttespillere