DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
i samarbeid med Du store verden!
inviterer til

Are there foreigners in Art?

Click for more

Internasjonal konferanse
14.-15. februar 2008
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
Moderator: Thomas Hylland Eriksen

[ program | innledernes bio | kunstneriske innslag ]


Konferansen setter fokus på kritiske og vanskelige temaer relatert til et reelt kulturelt mangfold i moderne kunstformidling.

Vinklingen blir kritiske spørsmål rundt:

  • Kvalitetskriterier – hvem velger hva som skal ses og hvem skal se det?
  • Hvem definerer kriteriene?
  • Hvilken historie blir fortalt?
  • Består samfunnet av flere, likeverdige kulturer per I DAG?
  • Betyr kulturelt mangfold i kunsten at man reserverer seg mot kritisk bedømmelse?
  • Representerer kulturelt mangfold en politisk innblanding i kunsten?
    Skal kunstnerens etniske bakgrunn blir fokus for politiske beslutninger; bedømmer man ut ifra etnisitet og ikke ut ifra kunstneriske kvaliteter? Kategoriserer kuratorer og kritikere kunsten ut ifra kunstnerens etniske bakgrunn?
  • Er kulturelt mangfold det samme som kulturell integreringspolicy? Hvor ligger forskjellen og hvor ligger problemene?


>> Se programmet

Ressursene i konferansen:

Markerte internasjonale personligheter innleder:
Augustus Casely-Hayford, UK – David Elliott, Tyrkia – Salah Hassan, USA – Koyo Kouoh, Senegal – Shaheen Merali, Tyskland – Els van der Plas, Holland – Oscar Pripp, Sverige – Bisi Silva, West Africa/UK – Octavio Zaya, USA

Moderator: Thomas Hylland Eriksen
Professor in Social Anthropology at The University of Oslo. Leader of the project CulCom, Cultural Complexity in the new Norway.
www.culcom.uio.no/index-eng.html
www.culcom.uio.no/programmet/ansatte/Hylland Eriksen-eng.html

>> Mer om innlederne

Kontaktpersoner:

Click for more

Marith Hope – Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design:
21 98 22 30 / marith.hope@nasjonalmuseet.no
www.nasjonalmuseet.no


Eli Borchgrevink – Du store verden!:
90 66 84 50 / 22 41 59 00 / eli@du-store-verden.noClick for more


Støttespillere