DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.
Oslo kunstforening og Du store verden! ønsker velkommen til

Ana Rewakowicz: Conversation Bubble


søndag 8. juni, 2008: artist talk klokken 15 og performance klokken 16
et produksjonssamarbeid mellom Oslo kunstforening, Du store verden! og kurator Pia Torgersen
Oslo kunstforening / Christiania Torg: Rådhusgaten 19

lørdag 14. juni, 2008 kl. 13 - Bergen: Stiftelsen 3,14
www.stiftelsen314.com/Performance.htm

Ana Rewakowicz: Conversation Bubble

Ana Rewakowicz er født i Polen i 1963 av ukrainske foreldre men bor og virker i Montreal Canada. Rewakowicz er mest kjent for sine oppblåsbare objekter. I likhet med andre kunstnere som Lucy Orta jobber Rewakowicz utifra et sosialt engasjement og tar opp problemstillinger knyttet til å være blant annet hjemløs eller frivillig / ufrivillig reisende. I tillegg beskrives Rewakowicz også som forsker fordi hennes interdisiplinære arbeider beveger seg over i ny viten om forskjellige materialers egenskaper. I verket Dressware har hun laget 3 prototyper for den «urbane / moderne nomade» SleepingBagDress, ParachuteDress and LifesaverDress. Verket er inspirert av arkitektbevegelsen Archigrams konsept: «clothing for living in» og ligger innen feltet mobilarkitektur / inflateable art. Rewakowicz sier selv at hun har laget verket som en lokal / global nødhjelpsløser; You never know WEAR?

Ana Rewakowicz: Conversation Bubble

I Norge vil vi vise verket Conversation Bubble – en 4 meter bred og 3 meter høy oppblåsbar gjennomsiktig boble som fremstår som en «performanceskulptur». Boblen, er et «konsensusverk». Dette innebærer at 5 deltakere må være en del av boblen for at den skal holde på luften. Hvor lenge performancen skal vare, eller når de skal avslutte den, må deltakerne være enige om. Conversation Bubble har undertittel Family Therapy Room og kan settes i direkte kontekst om konflikthåndtering. Boblen som form har mange konnotasjoner i vår kultur. Boblen er forbundet med et sted der mennesket isoleres, om kanskje ikke i positiv forstand. Man kan spørre seg om boblen virkelig er et godt sted for løsninger?

Ana Rewakowicz: Conversation Bubble


ACT

ACT er et samarbeid mellom Oslo Kunstforening, Du store verden!, Stiftelsen 3,14 og kurator Pia Torgersen.

ACT II: du-store-verden.no/index.php?topic=02/dsv2008/220
Oslo Kunstforening: www.oslokunstforening.no

Støttespillere