DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.
Oslo museum; Interkulturelt museum / Kulturbyrået Mesén og Du store verden! presenterer:

5. november‒19. desember 2010

Utstillingsåpning skjedde 4. november kl. 18 ved spor 11 på Oslo S, med påfølgende vandring via Grønland Torg til
Interkulturelt Museum (Tøyenbekken 5).

Mer informasjon / prosjektets interaktive nettsted: www.insight.no.com

Kunstneren Vibeke Jensen ønsker med prosjektet innSYN=INNsikt å gå i dialog med Oslos flerkulturelle befolkning. Prosjektet tar utgangspunkt i språkbruk rundt temaet migrasjon, og søker å forhandle språkbarrierer og formidle innsikt i hvordan språket blir brukt til å definere posisjoner og holdninger. innSYN=INNsikt utfordrer publikum til å tenke over etablerte begreper og delta aktivt i å debattere og revurdere fordommer tilknyttet migrasjon. Kunnskap og åpenhet er viktige faktorer som påvirker våre holdninger til hverandre. Like viktig er møter og debatt i det offentlige rom hvor vi kan kommunisere og utveksle meninger med fremmede. Ønsket om integrasjon og mangfold har stått på dagsorden lenge, men vi har langt å gå for å overvinner rasisme, frykt, uvitenhet og intoleranse.

innSYN = INNsikt inkluderer en utstilling på Oslo Museum, et nettsted og flere urbane intervensjoner i Oslo sentrum.

Ved å utplassere interaktive lysskulpturer - Ekvivalens Skjold - på Grønland torg og Majorstuen, infiltrere reklametavler og løpetekst med tankevekkende ordsammenstillinger på Oslo S, Byporten, Nationalteatret t-banestasjon og IMDi, søker prosjektet å nå et stort og sammensatt publikum. En gratisavis supplerer prosjektets nettside og bidrar til at prosjektet når ut til flere, skape større oppmerksomhet, debatt, innsyn og innsikt i hvordan vi forholder oss til hverandre i hovedstaden.


  • NORSK=OTHER er en installasjon som vises i Galleri IKM ved Oslo Museum i tidsrommet 5. - 28. november 2010. Foruten ID-CHECK - en live videoprojeksjon av et digitalt spørreskjema publikum fyller ut, består utstillingen av to romlige og skulpturelle installasjoner. En av disse er utarbeidet i samarbeid med elever fra Sogn og Stovner videregående skoler.

  • To  Ekvivalens Skjold utplasseres i strategiske byrom på Majorstua og Grønland. Områdene er valgt for sin østkant/vestkant-beliggenhet. Analogien til skjold refererer til hvordan klassifisering av mennesker ofte brukes for å skape avstand og definere forskjellighet og til beskyttelse mot dem vi frykter. De to metallskjoldene er utstyrt med interaktive LED-skilt, der forbipasserende kan bidra med egne ekvivalens -begreper som beskriver dem selv og andre. Ved å sende en SMS med JEG="?" og DU="?" til 2012 kan publikum foreslå ekvivalenser som umiddelbart blir del av skjoldenes løpetekst.

  • Ekvivalenser er tekstanimasjoner som infiltrerer byens digitale reklametavler. Du finner dem på Byporten ved hovedinngangen til Oslo S og ved nedgangen til Spor 11, i rulletrappen opp fra Nationaltheateret stasjon og i resepsjonen til IMDi i Tollbugata.

  • Prosjektets nettsted www.insight.no.com vil ha et forum for debatt av prosjektets tematikk, en voksende database W(ord)=BANK med ekvivalenser, spørreskjemaet ID=CHECK, bakgrunnsmateriale og fortløpende dokumentasjon av prosjektet. Publikum utfordres til å ta stilling til egen posisjonering, adgang til og identitet i det offentlige rom, hvor en dialog kan oppstå mellom publikums interaksjon og det offentlige rommet de befinner seg i, uttrykksfrihet og ansvar.

  • Gratisavis Informasjon om prosjektet og nettsiden er tilgjengelig for publikum ved hjelp av en gratisavis distribuert via samarbeidsinstitusjoner og i tilknytning til de utplasserte skjoldene.innSYN=INNsikt er et aktuelt prosjekt som lader det offentlige rommet og utfordrer til dialog mellom publikum i byens offentlige rom, museumsrom og digitale rom. Prosjektet bidrar til kritisk tenking om begrepet migrasjon. Ved å plassere interaktive "skjold" (skilt med LED-lys) i byrommet utfordrer prosjektet det flerkulturelle publikum (i dette begrepet inkluderer kunstneren de "etnisk norske") til deltakelse og refleksjon rundt egne fordommer og holdninger og ønsker på denne måten å bidra til toleranse for forskjelligheter og gjenkjennelse av likheter. Mange nordmenn er av utenlandsk opprinnelse, har røtter i andre land og kulturer, har bodd store deler av sitt liv i utlandet eller i ulike deler av landet, og besitter ulike erfaringer. Den norske erfaringen og kulturen er ikke entydig og homogen. Det samme gjelder enhver person vi kategoriserer som innvandrer, flyktning, asylsøker, besøkende og turist.
 
Det norske bybildet har forandret seg drastisk de siste årene. Elektronisk overvåkning, mobile nettverk, globalisering, kulturelt mangfold, subkulturer og minoriteter betegner noen av de nye utfordringene. Migrasjon er ikke et nytt fenomen. Kunstneren Vibeke Jensen ønsker å formidle innsikt i migrasjons-historie, -taksonomi og -begrepsverden. Hun sammenstiller dagsaktuelle ytringer og fremstilling av migrasjonsfenomener. innSYN = INNsikt søker å belyse problemstillinger rundt migrasjon og begrepsapparatet slik det benyttes av massemedia, lov- og maktinstitusjoner til å beskrive og klassifisere mennesker og sosiale prosesser. Språket former vårt forhold til byen, dens offentlige rom og menneskene som ferdes der. Hvordan vi bruker språk til lovgivning, sosial differensiering og klassifisering speiler menneskesyn, identitet og interesser. Språk definerer posisjonering på innsiden eller utsiden, og påvirker hvordan loven ser på oss og hvordan vi ser på oss selv og hverandre, hvordan og hva vi frykter, fordømmer og dømmer. Ved å granske vår språkbruk søker innSYN = INNsikt å synliggjøre usynlige strukturer, konfrontere fordommer og stimulere til selvrefleksjon.
 
Innsyn refererer til publikums rett til innsyn i offentlige og juridiske dokumenter. Dette gjelder også arkivmateriale og sensitiv informasjon forbundet med lov og rett, opphav og historie tilknyttet migrasjon. Transparens er utgangspunkt for et deltagende demokrati, men byråkrati og regelverk rundt innsyn er ofte komplisert og vanskelig å gjennomtrenge.
 
Innsikt refererer til kunnskap, forståelse og kjennskap. Mediasamfunnets underholdende tabloidformat påvirker folkeopinionen uten nødvendigvis å tilføre innsikt. Likhetstegnet har autoritet ved å referere til matematisk eksakthet, og gjør tittelen til en tankevekkende påstand.
Etikk, estetikk og kontekst. Prosjektet kombinerer tekst, romlige, skulpturelle og digitale elementer. Det kunstneriske uttrykket tar utgangspunkt i urbane skilt og kommunikasjonsformer. Skilt er utformet som skjold med referanse både til politiets "riot shields" og andre beskyttelser for å lede tanken mot hvordan vi bruker språket som forsvar og skille mellom oss selv og andre. Eksisterende elektroniske informasjons- og reklametavler i sentrale byrom tas i bruk til å innlemme tankevekkende sammenstillinger av ord og begreper mellom andres kommersielle budskap. Prosjektet vektlegger publikumsdeltagelse både ved å utfordre til debatt og refleksjon, og ved eksperimentering med sosiale media gjennom publikums mulighet til å bidra med tekstresponser i form av SMS -meldinger som umiddelbart vises på løpeteksten på skjoldene og så arkiveres I W(ord)=BANK på prosjektets nettside. Formålet er å åpne opp det offentlige rom som et sted for forhandling der likhet og forskjellighet sameksisterer.  

English version
Samarbeidspartnere


Støttespillere