DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.
Syngende i et utvida Norden
Syngende i et utvida Norden

Torsdag 29. juli 2010

Gdansk, Polen


runesanger, joik, stev, skaldestrofer og latviske dainas

et litterært og musikalsk verk

29. juli oppføres forestillingen Syngende I Et Utvida Norden med Erling Kittelsen, Sinikka Langeland, Juris Strenga, Inga Juusu, Agnes Buen Garnås, Javid Afsari Rad og Trygve Seim på den tradisjonstunge XXX Festiwal Muzyki Inspirowanej Folklorem i Gdansk i Polen.

Forestillingen hadde urpremiere i 2007 under Moldefestivalen og fortsatte i 2008.Denne forestillingen har to likeverdige kunstneriske plattformer, en litterær og en musikalsk. Dette avspeiles også i besetningen, hvor tre av utøverne har bein i begge genre.

Tekstene presentert i utvalg er fra vår egen nordiske poetiske tradisjon, hentet fra skalden Brage Gamle, de finsk-urgriske runesangene og de latviske dainas. Dette hører med til de eldste litterære tekstene vi kjenner i et vidt nordisk felt og er blitt tillagt vekt som grunnsteiner for vår regionale kulturelle identitet. I tillegg kommer eksempel fra stevtradisjon og samisk joik.

Forestillingen ønsker å utfordre det nordiske enhetsbildet og fri tekstene fra sine fastlåste fortolkninger, til en samtidig forståelse av vår klassiske poesi. Like lite som at disse tekstene i dag rettferdiggjør en unik nordisk kulturell identitet, kan en si at de oppstod i et etnisk og kulturelt homogent samfunn.

Det har gjennomgående blitt hevdet at i den grad samisk mytologi har minnet om det klassisk nordiske, så skyldes det senere lån fra det nordiske. I finsk-urgrisk diktning har derimot det samiske alltid hatt en dimensjon, som en referanse for det som er «nordover i verden». Det er lite belegg for å kunne påstå annet enn at påvirkning skal kunne ha gått begge veier. Tekstvalg og musikalsk presentasjon vil dermed bli lagt for også å åpne en kanal nordover, til det samiske.

De finske runesanger og latviske dainas faller også lett på utsiden av den nordiske mythos, sett fra Norge. Står vårt unike opphav på «leirføtter», både i forhold til hvor det kommer fra og hva det betyr? Det bør også være åpent å tenke seg at tilsvarende forbindelseslinjer har eksistert i andre himmelretninger enn kun den mot nord.

Musikken er tenkt i motvekt til det klassisk litterære, hvor tre av musikerne gjennom sin bakgrunn setter tekstene inn i en folketradisjon, for samtidig å sette folkelige uttrykk som runesanger, stev og joik inn i en litterær kontekst.

Etter urpremieren under Bjørnsonfestivalen i 2007 skrev Fredrik Wandrup i Dagbladet:

- En poet, en skuespiller og fem musikere skapte en forestilling som krysset alle grenser både musikalsk, litterært, språklig og dramatisk. [...] Publikum ble sittende og måpe i vantro fascinasjon. [...] Dette må bare ses!


Syngende i et utvida Norden
Artistene


English version

Festival of music inspired by folkflore

SOUNDS OF THE NORTH 25 July–1 August 2010

The Festival is prestigious project of the Baltic Sea Cultural Centre, the event that has a still place in the cultural calendar of Gdansk and on the folk map of Poland. It presents most outstanding artists, the representatives of musical tradition of the Baltic Sea, varied in style and interchangeably defining particular cultural idioms. In fact, renaissance of the contemporary "folk" music is closely connected with the need of finding one's own roots, reviving of the sources and strengthening regional and national individuality. The "Northern" plot of the Festival is rare in this kind of events in Poland, what effects in original climate, which is appreciated by audience and musicians.

In 2010 Sounds of the North is dedicated to Norway. During the whole week in the middle of summer Gdańsk will be a meeting place with Norwegian culture and musical tradition. Because of the great care for saving and creative interpretation of their tradition, Norwegians can be proud of many original folk bands and well educated musicians

www.dzwiekipolnocy.pl

Støttespillere