DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Oslo kunstforening

torsdag 5.‒søndag 29. mai 2011

Jumana Emil Abboud / Smuggling Lemons


Jumana Emil Abboud (født 1971 i Shefa?Amr) bor og virker i Jerusalem. Abboud bruker tegning, video, fotografi, performance og tekst for å navigere i temaer som minner, tap og motstand. Hennes kunstnerskap reflekterer et palestinsk samfunn, hvor kontinuitet og sammenheng i politiske prosesser er manglende. Hun gjenspeiler den palestinske situasjon, og skaper et utfordrende kunstnerisk landskap der oppfinnsomhet og narrative visuelle metaforer danner rammene.

I Oslo kunstforening kommer Jumana Emil Abboud til å vise tre videoarbeider. I The Pomegranate (2005), Fasting (2003) og Smuggling Lemons (2006) føyer arbeidene seg i Abbouds poetiske kunstneriske univers, hvor erfaringer, savn og diskommunikasjon kommer til uttrykk gjennom visuelt narrative metaforer, som beveger seg i segmentet identitet, tap, evnen til å tåle motstand og manglende infrastuktur i et kaotisk samfunn.

Abboud har deltatt i en rekke utstillinger internasjonalt det siste tiåret. I 2009 deltok hun blant annet på biennalene i Venezia og Istanbul , samt Bahrain National Museum, Manama og Institute du Monde Arabe, Paris. Det er første gangen hun vises i Norge.


English version

Paper, Feather, Sugar, Water

ACT III / Paper, Feather, Sugar, Water / performance og artist talk

Som del av performance-serien ACT, kommer Jumana Emil Abboud til å fremføre sin performance Paper, Feather, Sugar, Water med påfølgende artist-talk.
  • Oslo kunstforening lørdag 21. mai kl. 13.00 ‒ fulgt av samtale med Pia Torgersen og Marianne Hultman
  • Bergen: Galleri 3,14 lørdag 28. mai kl. 15.00 ‒ fulgt av samtale med Pia Torgersen og Malin Barth


ACT er et performanceprosjekt kuratert av Pia Torgersen, co-kuratert av Malin Barth. Samarbeidspartene er Stiftelsen 3,14, Transnational Arts Production (TrAP) og Oslo kunstforening. Tidligere har prosjektet invitert kunstnere som Regina José Galindo (GTM) og Ana Rewakowicz (UA/PL).

English version
ACT er støttet av Norsk kulturråd, Stiftelsen Fritt Ord, Bergen Kommune og OCA.English version
Støttespillere