DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

SIGNALPROSJEKT 2011
VEIEN MOT EN SAMMENSLUTNINGDet planlagte seminaret 16. februar må dessverre avlyses pga. manglende økonomisk støtte.

Vi har imidlertid samarbeidet med by:Larm om programmeringen av crossover-musikk to kvelder på Gamla under by:Larm, og ønsker alle velkommen til showcase. Datoer fastsettes senere og offentliggjøres i by:Larms program.

Verdensmusikksammenslutning
SIGNALPROSJEKT 2011
VEIEN MOT EN SAMMENSLUTNING
Seminar onsdag 16. februar 2011 i Oslo er avlyst


Signalprosjektet Veien mot en sammenslutning er en del av initiativet til og utviklingen av å skape en sammenslutning av arrangører og musikere innenfor (den såkalte) crossover og verdensmusikken.

Cosmopolite, Global Oslo Music, Samspill International Music Network og Du store verden! gikk i 2009 sammen om et initiativ for å skape en sammenslutning av arrangører og musikere innenfor crossover og verdensmusikken – for å styrke feltet både med hensyn til kunsten/innholdet, arrangørene/spillestedene, musikerne, publikum og nordiske festivaler.


Foto: Elisabeth S. Alnes, Janne Lindgren og DSV
Tiden er moden for å forene de rike kreftene og ressursene som ligger i crossover og verdensmusikkfeltet til å skape en tydelig og sterk plattform. Mange musikere og deres kunst faller utenfor de ordinære forbund og miljøer til tross for at deres kunst og skaperverk egentlig tilhører de samme miljøene.

Initiativet til sammenslutningen baseres på mange års erfaring med individuelle virksomheter og samarbeid. Verdensmusikkfeltet er nå klar til med en felles stemme å løfte et viktig felt i norsk kulturliv og utvikle feltets samarbeid med de øvrige musikkmiljøer samt styrke mangfoldet i verdensmusikkfeltet.

Et forprosjektet bestod av en feltanalyse for å dokumentere behovet for en reell sammenslutning. Analysen resulterte i rapporten Crossover- og verdensmusikkfeltet: Behov for felles organisering? (Anne Ellingsen, kulturanalyse.no – April 2010 – ISBN 978-82-997205-6-4).

Analysen viser et klart behov for og ønske om en sammenslutning innenfor crossover og verdensmusikkfeltet.

Signalprosjektet Veien mot en sammenslutning består av

  • et seminar for musikere og arrangører – hele feltet – med
    • presentasjon av initiativet
    • åpen dialog om initiativet og fremdrift
    • nedsettelse av et interimstyre for å ta prosessen videre mot en åpen og demokratisk prosess for etablering av sammenslutningen

  • del-produsentrolle for eget underprogram for crossover-musikk under by:Larm 2011


Ovennevnte rapport kan lastes ned her. Samtlige seminardeltakere vil også få papirutgaven av rapporten, og man kan få den ved henvendelse til Du store verden! (post@du-store-verden.no)

Seminaret gjennomføres onsdag 16. februar kl. 14-17/18 i Oslo. Seminaret er gratis. Konsertene gjennomføres under by:Larms program 17.–19. februar i Oslo.

Primo desember legges invitasjon, program og påmeldingsopplysninger ut på disse sidene.

Bli med på å skape og forme sammenslutningen fra starten!

Med vennlig hilsen initiativtakerne
Cosmopolite
Global Oslo Music
Samspill International Music Network
Du store verden!


Støttespillere