DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

WOMEX

Særtiltak innenfor sjangerområdet nordisk verdensmusikk for 2011
Et samarbeid mellom World Music Denmark, Riksförbundet för folkemusik och dans (Sverige), Global Music Centre (Finland) og TrAP / Du store verden!

Application deadline / søknadsfrist 15. april

WOMEX ? The World Music Expo ? er verdens største marked og showcase-evenement for verdens- og tradisjonsmusikk. WOMEX arrangeres i år for tredje og (trolig) siste gang med København som vertskapsby. I fjor deltok det delegater fra 94 land og 1360 forskjellige institusjoner. 850 av disse var folk som til daglig arbeider med konsert og festivalbooking. Det sier seg selv at å få være en av de 59 (!) artistene som blir valgt ut til å spille åpner for muligheter på det internasjonale markedet. Dermed er det også vanskelig å komme inn. Mer om WOMEX.

Da København ble valgt som vertskapsby var det mange som hadde håp om at dette også skulle bidra til et løft for den nordiskbaserte verdensmusikken ? (her i denne sammenhengen) fortstått som musikk med opprinnelse utenfor Europa og Nord-Amerika + Balkan, kelzmer og flamenco. Det har ikke skjedd. De fire organisasjonene World Music Denmark, Riksförbundet för folkemusik och dans (Sverige), Global Music Centre (Finland) og Du store verden! inngikk derfor i 2009 et samarbeid med intensjon om å påvirke dette. Vi har underveis klart å hente støtte fra Nordisk kulturfond til å dekke deltakeravgift og opphold for nordiske band (med manager) under Womex (hver showcase-konsert koster til eksempel ?3500 i avgift). I tillegg vil hver organisasjon gå inn og sikre reisekostnader for artistene som blir valgt ut. Honorar betales ikke.

Music Export Norway koordinerer for tredje året den norske påmeldingen til showcase-konseptet Nordic Club, hvor to norske artister får vise seg frem. Hittil har hovedtyngden av artistene ligget innen tradisjonsmusikken. Music Export Norway ønsker flere søknader fra verdensmusikkleiren, og vi i Du store verden! og det nordiske fire-organisasjonssamarbeidet arbeider forstatt overfor Womex med å få ytterligere rom og slik få flere nordiske verdensmusikk-band inn på en Womex scene i år og bruke den økonomiske støtten vi har fått til dette. Music Export Norway jobber for alle musikksjangere i alle formater og bør være en viktig kontakt for alle som ønsker å spille utenfor Norge. Enda en god grunn til å gjøre seg synlig, ved å søke!

Aller sist og ikke uviktig: WOMEX er en heksgryte hvor konkurransen er stor. Et flertall av bandene som får spille klarer allikevel ikke i etterkant å nå ut i særlig grad. Det er veldig viktig at en artist som spiller Womex representeres av manager / primærkontakt / institusjon for å kunne lykkes. Det kan unntaksvis være en av musikerne i gruppen. Dennes oppgave er å arbeide mot påmeldte delegater før / under (stand) og etter Womex og senere være primærkontakt for turnélegging opp mot arrangører. En gruppe må dessuten ha en stabil / forutsigbar besetning og ha gjensidig avtale om å være tilgjengelig for et turnétidsrom. Artistene som blir valgt ut må dessuten selv sørge for å ha nødvendig promomateriell å distribuere (CD / flyer el.). Støtte til opptrykk av dette kan søkes Norsk kulturråd ? Musikerordningen.

Music Export Norway, Du store verden! og de andre nordiske organisasjonene vil for øvrig bidra med assistanse underveis.

SØKNADER:

Det stilles krav fra WOMEX at alle søknader registreres på nett her.

Om du ønsker å søke: Ta først kontakt med office@musicexportnorway.no, for slik å få en kode for et gratis Sonicbid-medlemskap. Da får du 1 års medlemskap og kan bruke EPK?en flere ganger. Forklar også kort hvem du søker for. Mer informasjon om dette her.

KRAV TIL SØKER (for å søke dette årets særbevilgning til verdensmusikk)
må oppfylle definisjon å spille musikk med opprinnelse utenfor Europa og Nord-Amerika, - eller å spille klezmer, flamenco eller musikk fra Balkan
elektronisk skjema med vedlegg må være levert innen 15. april
kunne oppgi primærkontakt (mangement) og produsere promo-materiell (se over)

Søknadene vil både bli vurdert av WOMEX egen jury for deltakelse på de tre scenene i de to øvre etasjene og bli vurdert av en NORDISK jury for showcase på Nordic Club. En shortlist vil bli forelagt den Nordiske juryen. Denne shortlisten vil bli stemt frem av en norsk jury oppnevnt av Music Export Norway. Denne juryen vil bestå av bransje og presseeksperter innen tradisjons og verdensmusikk.English version
Støttespillere