DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Internasjonal kultur i Norge

Click for more
fra Musikkfest 2004
Du store verden! presenterer her internasjonale kulturaktiviteter over hele landet. I tillegg til aktiviteter i egen eller medlemmers og samarbeidspartneres regi, inkluderer denne dag-til-dag-kalenderen også aktiviteter i regi av andre aktører og institusjoner som arbeider for internasjonal kunst og kultur.

Du store verden!s pågående prosjekter er også å finne i vår egen programkalender.

God reise i et spennende program!

Støttespillere