DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Teater-audition: Teatergarasjen

I februar 2004 arrangeres audition for Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) i Teatergarasjen.

Les mer

Innholdsrik konferanse om mangfold i Skolesekken

Innholdsrik konferanse om mangfold i Skolesekken (Les mer)
  • Generelt behov for å prioritere kulturelt mangfold i Den kulturelle skolesekken de kommende årene.
  • Stor interesse blant fylker og kommuner for å få det til.
  • Stor forskjell på Oslo og distriktene når det gjelder tilgang på produksjoner og tilbud.
  • Formidlerne av kulturprosjekter oppfordrer kunstnere med flerkulturell bakgrunn til å ta kontakt. Dette er noen av konklusjonene fra en innholdsrik konferanse om mangfold i Skolesekken som Du store verden! arrangerte 3. desember på IKM i Oslo.


Les mer

Troms: Nytt flerkulturelt nettverk

Nettverket Globalt Forum skal være et forum for det flerkulturelle Troms og er tenkt å være en paraplyorganisasjon for enkeltpersoner, foreninger, organisasjoner og institusjoner. Formålet er bl.a. å etablere/utvikle møteplasser og nettverk mellom lokale innvandrerorganisasjoner og andre aktører fra minoritet/majoritetsmiljøene.

Info: www.ub.uit.no/gf/

Aktuell bok fra Kulturbro forlag:

Aktuell bok fra Kulturbro forlag: (Les mer)Lily Bandehy, Jeg kommer fra IranDokumentar

Les mer

Statsbudsjettet: Skuffende oppfølging av Kulturmeldingen

Daglig leders innlegg i Dagbladet 8. novmber

Les mer

INFORMATION ON THE MVO FUNDING PROGRAM

Introduction


MVO (Musikkverkstedordningen) - or Music Workshop Program - is an important tool for promoting activities within the entire field of world music (including folk music from other cultures and multicultural music activities). It is therefore important that this information reaches your organization.

Les mer

Prosjektlaboratoriet

Scenekunst og kulturelt mangfold

Midler til utviklingsarbeid


Det kan søkes tilskudd til utviklingsarbeid der målet er å utforske og utvikle ideer, tema og formspråk innen scenekunst. Utviklingsmidlene skal benyttes til å inngå samarbeid med kunstnere og institusjoner i Norge eller utlandet som er relevante for utviklingsarbeidet. Det kan også søkes støtte til kunstnerisk utviklingsarbeid som har som mål å nå nye publikumsgrupper.

Les mer

Transform - det omskiftelige Norge

Ny mønstring høsten 2005


Du store verden! inviterer til en ny mønstring i 2005. Dette er året hvor vi feirer 100-årsdagen for unionsoppløsningen med Sverige, og fødselen av en ny og uavhengig nasjon. Vi vil at Du store verden!s mønstring skal bidra inn i jubileumsåret med en tydelig markering av det nye og mangfoldige Norge.
Tema for mønstringen vil være det omskiftelige, og hvilke forvandlinger vår kultur gjennomgår som følge av innvandringen til Norge. Vi vil spesielt sette fokus på møtene som finner sted, og hvilke uttrykk som oppstår i kjølvannet av møtene - mellom kunstneriske og kulturelle uttrykk, mellom kunstnere av forskjellig bakgrunn, og mellom kunstnere og et nytt publikum.

Les mer

Du store verden! 2005 - Transform - det omskiftelige Norge

Du store verden! 2005 - Transform - det omskiftelige Norge (Les mer)
Mønstringens logo

Ny mønstring høsten 2005


Du store verden! tar initiativet til en ny mønstring i 2005, hvor vi feirer 100-årsdagen for unionsoppløsningen med Sverige og fødselen av en ny og uavhengig nasjon. Mønstringen skal bidra inn i jubileumsåret med en tydelig markering av det nye og mangfoldige Norge. Mønstringen har fått navnet Transform, og vil sette fokus på de kulturelle møtene som finner sted, og hva som oppstår i kjølvannet av dem. Mønstringen vil ha egen programprofil, og det vil være felles markedsføring av alle aktiviteter som legges til mønstringen.

Les mer

DSV søker kunstnere til "limbo" - Transform 2005

Du store verden! planlegger i samarbeid med Stenersenmuseet og Riksutstillinger for 2005 en vandreutstilling med arbeidstittelen "I limbo".

Les mer

Norsk kulturråd: Utlysing av prosjektmidler

Norsk kulturråd ønsker å styrke den kritiske refleksjonen omkring endringsprosesser i samtidskunsten knyttet til temaene globalisering og kulturelt mangfold. Det lyses nå ut midler til utstillinger, publikasjoner, workshops, seminarer og andre kunstformidlingsprosjekter som reflekterer over disse temaene. Se fullstendig utlysingstekst på Norsk kulturråds hjemmeside www.kulturrad.no. Søknadsfrist 15. oktober.

Kunstnere og kunstformidlere med minoritetsbakgrunn oppfordres spesielt til å søke.

Kontakt: Mariann Komissar, tel. 2247 8342

Samspillweb i ny drakt

www.samspillweb.no fremstår i ny drakt og er i ferd med å erstatte og oppdatere papirutgaven av Samspill-katalogen.

NOMUS: Kulturelt mangfold i musikkundervisningen

I samarbeid med opplærings- og utdanningsinstitusjoner i Norden, setter NOMUS fra 2003 i gang en satsing for å fremme kulturelt mangfold i musikkundervisningen. Prosjektet tar sikte på å dokumentere og utvikle ny praksis som kan bidra til utvikling av musikkundervisningen i et flerkulturelt Norden.

Les mer

Lyst til å jobbe hos Trafo.no?

50% stilling med mulighet til utvidelse. Vår publiseringsansvarlige medarbeider slutter i mai for å studere. Vi søker fleksibel medarbeider med god estetisk og teksnisk sans. Arbeidet krever inngående kjennskap til html, flash og photoshop.

Les mer

Ledig stilling: Arts managerLes mer

Kulturelle endringsprosesser og samtidskunsten

Utlysing av forprosjektmidler

Norsk kulturråd ønsker å styrke den kritiske refleksjonen omkring de endringsprosessene i samtidskunsten som lar seg knytte til temaene globalisering og kulturelt mangfold. Det lyses nå ut forprosjektmidler til utvikling av utstillings- og andre kunstformidlingsprosjekter som kan bidra til økt refleksjon omkring disse temaene. Aktuelle søkere er kuratorer, kunstnere og kunstformidlere.

Les mer

Nettverkssamling 7.- 8. april på MS Innvik, Oslo

Nettverkssamling 7.- 8. april på MS Innvik, Oslo (Les mer)
  • Hvordan sikrer vi kvalitet og utvikling i internasjonal kunst og kultur i Norge?
  • Hva mener vi om Dialog Asia ? mønstringen?
  • Hvordan kan vi utnytte potensialet i nettverket Du store verden! enda bedre?
  • Lansering av idé for neste mønstring


Les mer

Innkalling til årsmøte i nettverket Du store verden!

Årsmøte i Du store verden! 8. april 13.00-15.00 på MS
Innvik, Oslo. Frist for innsending av forslag: 18. mars 2003.
Frist for påmelding: 25. mars 2003.

Les mer

TRIDHARA - INDISK GJESTESPILL TIL BLACK BOX 11. og 12. mars

TRIDHARA - INDISK GJESTESPILL TIL BLACK BOX  11. og 12. mars (Les mer)
Opplev New Dehlis fremste dansere og musikere i Tridhara - Three flows - på Black Box.

- Vi får her bivåne en liten verdensbegivenhet når utøvere innen danseformene kathak, bharathanatyam og odissi opptrer sammen på scenen, forteller Anne Nyeggen, daglig leder i Du store verden!. Forestillingen viser tre av Indias fremste dansere med et femmanns stort orkester og den kjente karnatiske sangeren O.S. Arun. Etter Black Box i Oslo går turen til Trondheims interasjonale studentfestival, ISFiT. Kulturnettverket Du store verden! er produsent og arrangør for forestillingene, som er ledd i kulturmønstringen Du store verden! Dialog Asia.

Les mer

Lynfilm - en idékonkurranse!

Trafo.no, mzoon og E6-Østfold Medieverksted arrangerer et trinn for trinn-verksted; fra idé til produksjon av animasjonsfilm. Frem til 20. mars holdes en åpen idékonkurranse på internett. Alle mellom 13 og 22 år kan sende inn sin idé til en animasjonsfilm.

Les mer
Støttespillere