DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Ny nettavis for ungdom: Kongoi Magazine

Kongoi Magazine er et ikkekommersielt, selvstendig og partipolitisk uavhengig nettmedium for og med ungdom.

Les mer

Audition for GITIS Scandinavia til skoleåret 2003/04

Den russiske teaterskolen GITIS og dens danske avdeling i Århus kan nå melde at nordmenn denne gang slipper å reise til Danmark for å forsøke å bli opptatt. Det avholdes opptaksprøver på Scenehuset i Oslo, den 1. og 2. februar.

Les mer

Mulitkulturell bakgrunn? Statens Teaterhøgskole trenger deg!

Oslo: Statens Teaterhøgskole er opptatt av et manfoldig miljø og ønsker flere søkere med mulitkulturell bakgrunn. - Vi trenger deg! sier Statens Teaterhøgskole og holder åpnet informasjonsmøte om opptaksprøvene lørdag den 7. desember kl. 11.00 - 12.30

Sted: Statens Teaterhøgskole, Aker Brygge 2etg. (ved Black Box)

Info: ingvberr@khio.no

Ansikt mot ansikt - Invitasjon til deltakelse i rollespill / dialog

Nettverksgruppen IHSG inviterer med dette til deltagelse i prosjektet "Ansikt mot ansikt" (AMA).

Les mer

Rekruttering til scenekunst

Nordic Balck Theatre søker 8-10 unge mennesker mellom 18 og 25 år med transkulturell bakgrunn, som har lyst til å delta to år i et utviklingsprosjekt innen teater og scenekunst, med hovedvekt på skuespillerens arbeid.

Les mer

Utlysning: Kuratorstøtte - kunst og ny teknologi

Utlysning Norsk kulturråd:

Kuratorstøtte - kunst og ny teknologi. Utlysing av midler til forprosjektering og gjennomføring av utstillingsprosjekter.

Les mer

Deltakelse under Verdens Aidsdag

Internasjonal helse- og sosialgruppe, IHSG, arrangerer VAD-festival (Verdens Aidsdag) i Oslo 15. desember på Studentersamfundet Chateau Neuf i Oslo.

I den forbindelse inviteres organisasjoner og grupper til gi sitt økonomiske og/eller moralske bidrag. Frivillige organisasjoner tilbys gratis stand-plass. Påmelding til deltakelse innen 10. november.

Info og kontakt: Tayyab Choudri - tel. 2217 4277, 9778 5733

EU-støtte til musikk og scenekunst i 2003

P R E S S E M E L D I N G
fra Norsk kulturråd:


I 2003 prioriterer EUs rammeprogram Kultur 2000 musikk og scenekunst som omfatter teater, dans, musikk, opera, gateteater og sirkus. Hvert år kan kulturaktører søke om EU-støtte til alle kulturområder, men EU prioriterer hvert år fram til 2004 noen områder. Etter musikk og scenekunst i 2003 vil Kulturarv fokuseres i 2004. Litteratur hovedsakelig oversettelser prioriteres også i 2003 og 2004.

Les mer

Ny modell for Nordic Black Theatre teaterskolen

Norsk kulturråd gir kr 750 000 til drift av Nordic Black Theatres skole ut 2002.

Samtidig har Kulturrådet gått inn for å støtte videre drift av virksomheten etter en ny modell fra 2003.

Les mer

EU - Culture 2000 - midler for 2003

EUs rammeprogram KULTUR 2000

Om kort tid vil EU utlyse midler til europeiske samarbeidsprosjekter som starter i 2003. Søknadsfristen blir sannsynligvis i løpet av høsten 2002.

Les mer

VESTLANDSUTSTILLINGEN 2003

Hjelp oss med å finne kunstnerisk ledelse for Vestlandsutstillingen 2003


Vestlandsutstillingen fortsetter kuratorordningen. For å sikre den faglige tyngden ytterligere vil en i 2003 benytte seg av en gruppe bestående av 2 personer. Disse vil utgjøre en kunstnerisk ledelse som i samarbeid med Vestlandsutstillingens styre står for den kunstneriske vinklingen av VU 2003.

Les mer

Norsk - i går - i dag - i morgen

prosjekt om nyere innvandring
Fra pressemelding Norsk kulturråd


Les mer

Evaluering av signalprosjektet Open Scene

P R E S S E M E L D I N G
fra Norsk kulturråd


Fri for fremmede


En evaluering av signalprosjektet Open SceneLes mer

Informasjon om midler til prosjekter og manuskriptutvikling

Norsk kulturråd ønsker å styrke den offentlige samtalen om kunst i Norge og inviterer kunstnere, formidlere, forlag og andre til å søke midler under to satsingsfelt, Kulturelle endringsprosesser og Samtidskunsten og Manuskriptutvikling / kunstfaglig litteratur.

Les mer

Flerkulturell kalender

Norges eneste flerkulturelle kalender gir oversikt over 270 merkedager: 162 nasjonaldager, 81 høytidsdager knytta til religion og livssyn, 16 FN-dager og andre internasjonale merkedager, 8 norske og 3 samiske flaggdager.

Kalenderen koster kr 150.

Bestilles fra Antirasistisk Senter: fax 2222 6100

AIM Chapbooks - Artists in Motion

AIM Chapbooks er et nytt lite forlag hvis formål er profilering av nye litterære arbeider skrevet av transnasjonale forfattere bosatt i Skandinavia. Hovedmålet er å skape en ny alternativ publiseringsarena for det multi-kulturelle miljøet.

Les mer
Støttespillere