DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Årsrapport 2009

Årsrapport 2009 (Les mer)
Innledning

Du store verden! går igjen ut av et aktivt år med en styrket posisjon i norsk kunst- og kulturliv. 2009 var et år med høy aktivitet. Produksjon av kvalitetsprosjekter med aktuell tematikk; kunstnere og kunstneriske ressurser av høy kvalitet; godt samarbeid med samarbeidspartnere og arenaer ? befester Du store verden!s rolle og legitimitet i norsk kunst- og kulturliv.

Les mer | English version | Publikasjoner >> Årsrapporter

Kulturlivets internasjonale virkelighet – hvilket ansvar har mediene?

Dansens Hus, Oslo – mars 2009Publikasjoner >> Seminarrapporter

Årsrapport 2008

Årsrapport 2008 (Les mer)
Innledning

Du store verden! går igjen ut av et aktivt år med en styrket posisjon i norsk kulturliv. Vi har gjennom 14 års eksistens opparbeidet betydelig kompetanse og erfaring innen inter - kulturelle kunstneriske prosesser og internasjonalt kultursamarbeid – og gitt verdifulle bidrag til fremme av et selvfølgelig kulturelt mangfold i alle deler av kulturlivet; gjennom multi disiplinær formidling av kvalitetskunst, informasjonsvirksomhet, nettverksarbeid, kulturpolitiske innspill, kompetanse- og påvirkningsarbeid og internasjonalt samarbeid.

Les mer | Publikasjoner >> Årsrapporter

Nordisk Forum for Interkultur

Dokumentasjon – 2008Publikasjoner >> Seminarrapporter

WORDS – a path to peace and understanding

Spikersuppa, Oslo – september 2008Publikasjoner >> Seminarrapporter

Total Global – seminar om støtteordninger

Soria Moria Kulturslott, Oslo – juni 2008Publikasjoner >> Seminarrapporter

Are there foreigners in Art?

Litteraturhuset, Oslo – mars 2008Publikasjoner >> Seminarrapporter

Årsrapport 2007

Årsrapport 2007 (Les mer)
Innledning

Du store verden! går igjen styrket ut av et aktivt år; med en styrket posisjon i norsk kulturliv. Vår multidisiplinære virksomhet bringer oss til samarbeid med et mangfold av artister innenfor et mangfold av programområder; vi utvikler og gjennomfører kvalitets prosjekter innenfor de forskjellige kunstdisipliner i samarbeid med gode partnere, vi synliggjør flotte artister og kunstnere og flotte arenaer rundt i Norge. Gjennom stor interesse for vår informasjonsvirksomhet, våre seminarer og vårt påvirkningsarbeid i tillegg til kunstneriske evenementer, er våre målgrupper både det brede publikum, ungdom, kulturlivet, politikere og forvaltning. Enkelte prosjekter får bred omtale i media, mens andre ikke får den oppmerksomhet de fortjener. Vi håper vi i løpet av de kommende år vil komme i en tettere dialog med mediene om økt synliggjøring av det rike kulturelle mangfoldet i norsk kulturliv.

Les mer | Publikasjoner >> Årsrapporter

Strategier for publikumsarbeid

Cosmopolite, Oslo – februar 2007Publikasjoner >> Seminarrapporter

Årsrapport 2006

Årsrapport 2006 (Les mer)
Innledning

Du store verden! har arbeidet for en konstruktiv og positiv synliggjøring av kulturelt mangfold i hele vår eksistens. Det var derfor en glede å se at kulturelt mangfold virkelig kom på agendaen i norske medier i 2006. Vi satte selv en viktig fokus på temaet i seminaret Kulturelt mangfold i kulturformidlingen i Drammen i mai. 2006 var igjen et godt år for Du store verden!, med stor aktivitet både innenfor påvirkningsarbeid, informasjon, seminarer og møteplasser og vår hovedaktivitet kunstformidling.

Les mer | Publikasjoner >> Årsrapporter

Kulturelt mangfold i kulturformidlingen

Union Scene, Drammen – mai 2006Publikasjoner >> Seminarrapporter

Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 (Les mer)
Innledning

2005 var jubileumsår med stor aktivitet i hele kulturnorge, med mange prosjekter under paraplyen Hundreårsmarkeringen Norge 2005. For Du store verden! ble 2005 et vellykket år, der vi for øvrig også selv hadde 10-årsjubileum.

Les mer | Publikasjoner >> Årsrapporter

Årsrapport 2003

Click for more
Last ned rapporten (3,7 mb)
Vedtatt på årsmøtet i Oslo 5. mai 2004
Årsrapporten i sin helhet kan lastes ned i PDF-format, eller fås i papirutgave ved henvendelse til Du store verden!

Innledning
Du store verden! avsluttet i 2003 kulturmønstringen Dialog Asia. Samtidig ble blikket rettet mot organisasjonsutvikling, kulturpolitikk og ny mønstring i 2005.

Publikasjoner >> Årsrapporter

Årsrapport 2002

Vedtatt på årsmøtet i Oslo 8. april 2003
Årsrapporten i sin helhet kan lastes ned i PDF-format (2,3 mb), eller fås i papirutgave ved henvendelse til Du store verden!

Innledning


Du store verden! mottok i 2002 for første gang driftsmidler over statsbudsjettet, og kunne innlede året med en visshet om at nettverket var sikret videre eksistens.

Les mer | Publikasjoner >> Årsrapporter

Årsrapport 2001

Vedtatt på årsmøtet i Oslo

Årsrapporten kan fås i papirutgave ved henvendelse til Du store verden!

Les mer | Publikasjoner >> Årsrapporter
Støttespillere