DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Annual report 2009

Annual report 2009 (Les mer)
Introduction

The DSV Network has completed another active year of, and has strengthened its position within, Norwegian art and culture. 2009 was a year of intense activity with the production of high quality projects involving excellent artists and cultural practitioners and reflecting highly topical issues. Through great collaborations with our partners and venues, DSV?s role and legitimacy within the Norwegian cultural domain has been cemented.

Les mer | Norsk versjon

Årsrapport 2008

Årsrapport 2008 (Les mer)
Innledning

Du store verden! går igjen ut av et aktivt år med en styrket posisjon i norsk kulturliv. Vi har gjennom 14 års eksistens opparbeidet betydelig kompetanse og erfaring innen inter - kulturelle kunstneriske prosesser og internasjonalt kultursamarbeid – og gitt verdifulle bidrag til fremme av et selvfølgelig kulturelt mangfold i alle deler av kulturlivet; gjennom multi disiplinær formidling av kvalitetskunst, informasjonsvirksomhet, nettverksarbeid, kulturpolitiske innspill, kompetanse- og påvirkningsarbeid og internasjonalt samarbeid.

Les mer

Årsrapport 2007

Årsrapport 2007 (Les mer)
Innledning

Du store verden! går igjen styrket ut av et aktivt år; med en styrket posisjon i norsk kulturliv. Vår multidisiplinære virksomhet bringer oss til samarbeid med et mangfold av artister innenfor et mangfold av programområder; vi utvikler og gjennomfører kvalitets prosjekter innenfor de forskjellige kunstdisipliner i samarbeid med gode partnere, vi synliggjør flotte artister og kunstnere og flotte arenaer rundt i Norge. Gjennom stor interesse for vår informasjonsvirksomhet, våre seminarer og vårt påvirkningsarbeid i tillegg til kunstneriske evenementer, er våre målgrupper både det brede publikum, ungdom, kulturlivet, politikere og forvaltning. Enkelte prosjekter får bred omtale i media, mens andre ikke får den oppmerksomhet de fortjener. Vi håper vi i løpet av de kommende år vil komme i en tettere dialog med mediene om økt synliggjøring av det rike kulturelle mangfoldet i norsk kulturliv.

Les mer

Årsrapport 2006

Årsrapport 2006 (Les mer)
Innledning

Du store verden! har arbeidet for en konstruktiv og positiv synliggjøring av kulturelt mangfold i hele vår eksistens. Det var derfor en glede å se at kulturelt mangfold virkelig kom på agendaen i norske medier i 2006. Vi satte selv en viktig fokus på temaet i seminaret Kulturelt mangfold i kulturformidlingen i Drammen i mai. 2006 var igjen et godt år for Du store verden!, med stor aktivitet både innenfor påvirkningsarbeid, informasjon, seminarer og møteplasser og vår hovedaktivitet kunstformidling.

Les mer

Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 (Les mer)
Innledning

2005 var jubileumsår med stor aktivitet i hele kulturnorge, med mange prosjekter under paraplyen Hundreårsmarkeringen Norge 2005. For Du store verden! ble 2005 et vellykket år, der vi for øvrig også selv hadde 10-årsjubileum.

Les mer

Årsrapport 2003

Click for more
Last ned rapporten (3,7 mb)
Vedtatt på årsmøtet i Oslo 5. mai 2004
Årsrapporten i sin helhet kan lastes ned i PDF-format, eller fås i papirutgave ved henvendelse til Du store verden!

Innledning
Du store verden! avsluttet i 2003 kulturmønstringen Dialog Asia. Samtidig ble blikket rettet mot organisasjonsutvikling, kulturpolitikk og ny mønstring i 2005.

Årsrapport 2002

Vedtatt på årsmøtet i Oslo 8. april 2003
Årsrapporten i sin helhet kan lastes ned i PDF-format (2,3 mb), eller fås i papirutgave ved henvendelse til Du store verden!

Innledning


Du store verden! mottok i 2002 for første gang driftsmidler over statsbudsjettet, og kunne innlede året med en visshet om at nettverket var sikret videre eksistens.

Les mer

Årsrapport 2001

Vedtatt på årsmøtet i Oslo

Årsrapporten kan fås i papirutgave ved henvendelse til Du store verden!

Les mer
Støttespillere