DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Kulturlivets internasjonale virkelighet – hvilket ansvar har mediene?

Dansens Hus, Oslo – mars 2009Nordisk Forum for Interkultur

Dokumentasjon – 2008WORDS – a path to peace and understanding

Spikersuppa, Oslo – september 2008Total Global – seminar om støtteordninger

Soria Moria Kulturslott, Oslo – juni 2008Are there foreigners in Art?

Litteraturhuset, Oslo – mars 2008Strategier for publikumsarbeid

Cosmopolite, Oslo – februar 2007Kulturelt mangfold i kulturformidlingen

Union Scene, Drammen – mai 2006Støttespillere